Vedení mezd – to je přesnost a spolehlivost

Proč se firmy zabývají činnostmi, které lze snadno předat externím specialistům, jež jsou na ně lépe odborně i softwarově vybaveni? Jde například o vedení mezd. Hodně společností si totiž myslí, že tato služba je drahá a že ušetří, když práci udělají vlastními zaměstnanci. Někdy mají také obavy z porušení diskrétnosti. Při podrobné ekonomické analýze se ukazuje, že tzv. outsourcing je služba pro firmu výhodná, protože ji šetří náklady i starosti s organizací práce a umožní ji přenést odpovědnost na někoho jiného, jenž je na výsledku daleko více zainteresován. Navíc poskytuje daleko více informací pro management. To je i vedení mezd. Dokážeme vám, že se to vyplatí.

Výhody outsourcingu vedení mezd

  • Úspora vlastních zaměstnanců
  • Úspora za hardware a software
  • Úspora za školení
  • Odpadají problémy s dovolenými a nemocemi
  • Větší míra diskrétnosti
  • Přenesení odpovědnosti

Součástí vedení mezd je i personální evidence i komunikace s úřady

Vedení mezd není jen výpočet měsíčních mezd pro zaměstnance a distribuce výplatních pásek. Vedení mezd zahrnuje komplexní činnost, která se týká nejen zpracování mezd, měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení či zpracování nejrůznějších sestav pro sledování nákladů souvisejících se mzdami, ale také další komunikaci se státními úřady, personální evidenci či zpracování daně z příjmu fyzických osob. Na výběr je také forma zpracování, protože podklady můžeme získávat ve vaší kanceláři a zpracovávat na našem software či přímo z našich účetních kanceláří pro oblast Praha, Brno, Bratislava.

Sledujeme změny v legislativě a za práci ručíme

Pro vedení mezd a další outsourcingové služby máme k dispozici vzdělané a zkušené pracovníky, kteří se seznamují pravidelně s novinkami formou školení a stáží, sledují neustále legislativní změny a jsou připraveny reagovat na požadavky svých klientů. Samozřejmostí je, že vždy ručíme za svoji práci, dodržujeme platné zákony i v oblasti ochrany osobních údajů.