Personální evidence

K dalším našim službám, které svým klientům můžeme nabídnout, patří personální evidence a vedení dokumentů. Každému podniku se vyplatí mít personální agendu v pořádku, usnadňuje to práci se zaměstnanci, snižuje možnost konfliktů a sporů a manažeři se tak mohou věnovat svým úkolům ve firmě na 100 %. Protože personální evidence se týká citlivé oblasti, v níž se pracuje s osobními materiály, samozřejmostí je dodržování zákona o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů. Zbavte se starostí se státní kontrolou a předejte nám osobní agendu, o kterou se budeme vzorně starat.

Sledujeme nejnovější změny v zákoníku práce a dalších předpisech

U personální evidence, která se zabývá pracovněprávními vztahy, je nutné znát dobře zákoník práce a související předpisy. Naši experti sledují veškeré změny v této oblasti, takže se nemůže stát, že by opomněli důležité povinnosti. Postaráme se o veškerou evidenci související se zahájením a skončením pracovního poměru, změnou pracovních podmínek, vedlejší činností zaměstnanců a s evidovanými statistickými daty. U personální evidence budeme vést evidenci příjmů, přehled o stavu, pohybu a absenci zaměstnanců, evidenci propouštěných, budeme sledovat průměrný evidenční počet zaměstnanců měsíčně i ročně.

Pomůžeme s personálním plánováním

Do personální evidence také patří vedení osobních listů zaměstnanců i jejich archivování po propuštění. V aktuální složce by měl být mj. dotazník, životopis, doklady o vzdělání, doklady o zdravotním stavu, změny v pracovním zařazení, hodnocení, kárné postihy, stížnosti zaměstnance a řešení, zápočtový list, mzdový list, podepsané daňové prohlášení, výše srážek ze mzdy a daně. V rámci vedení personální evidence můžeme pomoci s personálním plánováním, které vychází zejména ze strategie firmy a rozboru pracovního potenciálu firmy. Využijte našich zkušeností z personalistiky.