Zpracování daně z příjmu fyzických osob

U agendy vedení mezd nezapomínáme na roční zúčtování daně pro zaměstnance. Ti do určité výše platu nemusí sami podávat přiznání daně z příjmu fyzických osob a platit daň, protože firma za ně každý měsíc odvádí zálohu na daň. V ročním vyúčtování se jen uplatní případné nezdanitelné položky pro snížení daňového základu, například hypotéka, životní a penzijní pojištění či darování krve, které pak zvýší březnovou výplatu. Daňový základ snižují také odborové příspěvky či úhrady za zkoušky v rámci vzdělávání.

Daňové slevy dostávají zaměstnanci v průběhu celého roku

Příjemné březnové zvýšení platu se při zpracování mezd při ročním zúčtování záloh netýká různých slev na dani. Ty se už započítávají při měsíčním zpracování mezd, a jejichž poměrná část se vyplácí v čisté mzdě. Zaměstnanci si to většinou ani neuvědomí. My však na požádání každému zaměstnanci sdělíme, na jaké slevy měl nárok a kdy je obdržel.

U vysokých příjmů nelze zpracovat roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně z příjmu se však od roku 2014 netýká zaměstnanců, kteří měli měsíční hrubý příjem přes 103 536 korun. Ti si musí podat sami přiznání daně z příjmu fyzických osob a zaplatit rozdíl. A stačí, aby měli tento příjem alespoň jednou za měsíc. Musí totiž zaplatit tzv. solidární daň. Do hrubých příjmů se při zpracování mzdy započítávají také odměny, náhrada za dovolenou, zdanitelné bonusy či auto pro služební i soukromé účely. Za rok se to týká příjmu, který tvoří 48násobek průměrné mzdy, což byla pro rok 2013  částka 1 242 432 korun.