Daňové poradenství k příjmu fyzických osob

Ne všichni zaměstnanci ve vašem podniku to budou mít při zpracování mezd jednoduché a budou moci požádat o roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. V dnešní době má hodně lidí další přivýdělek, mají proto další příjmy, které jsou povinni zdanit také. V některých případech jim přijde vhod naše daňové poradenství. Poskytujeme rady, jak správně vyplnit formulář přiznání daně z příjmů fyzických osob nebo takové přiznání sami zpracujeme.

Kdo nemůže žádat o roční zúčtování daně?

Kdo si nemůže požádat o roční zúčtování daně, i když je zahrnut do firemního zpracování mezd? Jsou to ti zaměstnanci, kteří v jednom nebo více kalendářních měsících uplatňovali zálohovou daň u dvou nebo více zaměstnavatelů najednou. Platí to i pro ty, kteří měli další příjmy, například ze živnosti, pronájmu či jiné samostatné výdělečné činnosti, jež převýšily limit 6 000 korun. Tito zaměstnanci si musí podat přiznání k dani sami, od firmy si musí jen vyžádat potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách.

Pomůžeme s vyplněním daňového přiznání

Při jednom příjmu je zpracování daňového přiznání poměrně jednoduché, ale někdy je to oříšek i pro zkušené poplatníky. Poradíme, které příjmy se musí zdanit a které ne. Jak si poradit s výživným, příjmy z převodu členských práv k družstvu či příjmy z převodu podílu na obchodní společnost. V dnešní době lze získat granty i státní dotace. Co z toho se musí uvést jako příjem ke zdanění? Oblíbeným se stává příjem z prodeje cenných papírů, ale do ledna 2014 se změnily podmínky pro časový test u investic. I s tím vám poradíme v rámci vedení mezd, obraťte se na nás.