Komunikace se státními úřady

Agenda vedení mezd úzce souvisí s komunikací se státními úřady. Zaměstnavatel je povinen odvést za své zaměstnance sociální i zdravotní pojištění příslušným úřadům, přičemž v povinné položce je i část mzdy zaměstnanců. Pro správný odvod musí vypočítat vyměřovací základ jako úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Součástí agendy je i přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění či vystavení přehledu vyměřovacích základů a jejich odesílání na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Pravidelně informujeme sociální správu a zdravotní pojišťovny

V rámci agendy vedení mezd zajišťujeme zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, kam se v určené termínu zapisují například údaje o výdělečné činnosti, době účasti na důchodovém pojištění či vyměřovací základ pro sociální pojistné. Ale nejde jen o instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Firmy jsou povinny komunikovat s úřady práce a poskytovat také součinnost při kontrolách těchto úřadů a také finančního úřadu. Pro úřad práce se vystavuje například sdělení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

Výhoda elektronické komunikace s úřady

Státní úřady stále častěji preferují formu elektronické komunikace při přihláškách či odhláškách k pojištění, což také zajišťujeme. To má vliv na rychlost komunikace, přičemž odpadají problémy s komplikovanými opravami či osobní donáška dokumentů. Portály zdravotních pojišťoven i České správy sociálního zabezpečení mají tiskopisy v elektronické podobě a také je v této formě přijímají. Usnadněte si povinnou komunikaci se státními úřady, v rámci vedení mezd ji pro vás zajistíme.