Minimální zálohy na sociální pojištění si i v roce 2021 žádají změnu částky na vyšší

OSVČ si i pro rok 2021 musí připravit více peněz na splnění minimálního odvodu záloh na sociální pojistné.

Více zde https://www.danovy-portal.com/aktuality/minimalni-zalohy-pro-rok-2021-na-socialni-pojisteni-budou-osvc-muset-opet-navysit