Mzdy Čechů cinkají hlasitěji a na úřadech práce jsou kratší fronty

Náš lid sice stále na něco reptá a platy to jsou nejčastěji. Podle statistik, ale nemáme zas tak málo ve srovnání s roky předešlými.

Více najdete na https://byznys.ihned.cz/c1-65153610-cechum-se-dari-nejvice-za-poslednich-osm-let-rostou-mzdy-a-klesa-nezamestnanost